Niet Eens Met Resultaat Van De Keuring

Twijfelt u of uw voertuig terecht is afgekeurd bij de APK-keuring? Of denkt u juist dat uw voertuig nooit goedgekeurd had mogen worden? Hier leest u wat u kunt doen.

Niet eens met de afkeuring

Als uw voertuig is afgekeurd voor de APK en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Een medewerker van ons komt dan kijken of de afkeuring terecht of onterecht is. Bezwaar maken kan alleen direct bij de keuring.

 1. U kunt bezwaar maken tegen een afkeuring als u het APK-rapport hebt ontvangen. Als wij om een APK-rapport af te geven, kunt u tegen ons een klacht indienen bij de RDW.
 2. U geeft bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring.
 3. U vult uw gedeelte op het APK-rapport in.
 4. De APK-keurmeester neemt direct contact op met de RDW.
 5. Een medewerker van de RDW komt naar de garage en kijkt of de afkeuring klopt.
 6. Als de afkeuring niet klopt, dan betalen wij de kosten. Als de afkeuring wel klopt, dan moet u zelf de kosten betalen.
Omschrijving Kosten
Klacht/Herkeuring in beroep € 49,50

U mag uw voertuig niet meer verplaatsen. Er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.

Niet eens met de goedkeuring

Twijfelt u of uw voertuig terecht is goedgekeurd bij de APK-keuring? Heeft u een tweedehandsvoertuig gekocht met een geldige APK, maar heeft dat voertuig nu gebreken? Dan kunt u het volgende doen:

 • U meldt uw twijfel over de APK-goedkeuring bij de RDW.
 • U start een formele bezwaarprocedure op, waarbij u ons laat beoordelen of de goedkeuring wel terecht was. Hieraan zijn kosten verbonden.

De RDW bewaart alle meldingen in het archief dat ze bijhouden van elk garagebedrijf met een APK-erkenning. Uw melding, eventueel in combinatie met meldingen van andere burgers, kunnen zij gebruiken binnen de uitvoering van toezicht op de APK. Wilt u meer weten over hoe ze omgaan met uw gegevens, kijk dan naar hun privacyverklaring.
Als u twijfelt of iets wel of geen APK-keuringseis is, kijkt u dan op de website met APK-regelgeving.

 

Verder kunt u het volgende doen:

 

Ga naar het meldeingsformulier van de RDW.

Aandachtspunten bezwaarprocedure
Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan moet u op de volgende dingen letten:

 • Hoe langer geleden de keuring is gedaan, hoe moeilijker het voor ons is vast te stellen of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd. Daarom neemt de RDW geen bezwaarprocedures aan van keuringen die langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
 • U kunt alleen bezwaar maken tegen de laatste APK-goedkeuring van uw voertuig.
 • Tussen het moment van goedkeuring en het moment van onderzoek mag het voertuig niet gerepareerd zijn aan zaken die u nu wilt laten beoordelen. Dus als u bijvoorbeeld roestschade wilt laten beoordelen, mag u best uw banden vervangen. De RDW beoordeelt het voertuig op basis van de staat die het had op het moment van de goedkeuring.
 • Bij de beoordeling of de keuring correct is gedaan, kijkt de RDW uitsluitend naar APK-eisen.
 • Let er op dat de deskundige van de RDW bij een formele bezwaarprocedure wel een oordeel moet kunnen vormen. Hij of zij moet vast kunnen vaststellen of het voertuig bij de APK keuring aan de keuringseisen kan hebben voldaan.
  Als de onderdelen waarover het bezwaar gaat gemakkelijk vervangbaar zijn en/of kunnen slijten (zoals bijvoorbeeld: banden, lampjes, veiligheidsgordels, wiellagers, remblokjes), is het voor ons niet altijd mogelijk om een oordeel te geven over de staat van het voertuig op het moment van de keuring.
Omschrijving Kosten
Klacht/Herkeuring in beroep € 49,50
 • De RDW nodigt de APK-keurmeester en de eigenaar van de APK-garage uit voor de herkeuring.
 • Zij bepalen de locatie van de herkeuring. Meestal vindt deze plaats op een RDW-keuringsstation dat ligt in de buurt van de plek waar de oorspronkelijke keuring is gedaan. U moet er zelf voor zorgen dat het voertuig op de locatie van de herkeuring komt en daar weer weggehaald wordt (desnoods op een aanhanger).
 • U hoeft het APK-rapport niet te hebben. Zij kunnen de keuring terugzien in onze administratie.
 • Het enige dat zij doen is een officieel rapport maken waarin ze een oordeel geven of de oorspronkelijke APK-goedkeuring terecht is afgegeven of niet.

 

Wat doen zij niet?

 • de reparatie van uw voertuig regelen.
 • bemiddelen tussen de klager en ons.
 • terugbetaling, schadeloosstelling etc. regelen.

Als blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring onterecht was, dan vervalt de goedkeuring en mag u dus niet meer rijden met uw voertuig.

U moet het voertuig dan zelf:

 • schorsen (dat kunt u, ter plekke, aan de balie van het keuringsstation regelen)
 • daarna repareren en vervolgens opnieuw laten keuren of
 • eventueel laten slopen bij een sloopbedrijf dat door ons is erkend.

 

Als blijkt dat het voertuig door de ons onterecht is goedgekeurd, dan krijgt u de kosten die in rekening gebracht zijn voor het bezwaar terug.

 

Strafpunten
Voor ieder erkend bedrijf en iedere keurmeester houdt de RDW een score bij: zijn de keuringen gedaan zoals het hoort? Dan krijgen wij bonuspunten. Zijn de keuringen niet goed gedaan? Dan krijgen wij strafpunten. Bij voldoende strafpunten legt de RDW sancties op. Als blijkt dat de oorspronkelijke goedkeuring onterecht was, dan krijgen wij en de keurmeester de strafpunten volgens hun systeem, die horen bij het geconstateerde feit.

 

Civiele procedure
Vaak wordt dit soort bezwaarprocedures ingediend, omdat iemand een tweedehands auto heeft gekocht (met APK-goedkeuring), die achteraf veel gebreken blijkt te hebben. Als uit de beroepszaak blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring niet terecht was, dan krijgt de voertuigeigenaar hiervan een bewijsstuk (het zogenoemde Proces Verbaal). Met dit bewijsstuk kan de voertuigeigenaar ervoor kiezen om een civiele procedure op te starten tegen de persoon/firma die de auto aan hem/haar heeft verkocht. Uiteraard heeft de RDW geen invloed op de uitkomst van deze procedure.

Formulier bezwaarprocedure Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan neemt een medewerker van de RDW contact met u op over het vervolg van de procedure, kort nadat zij uw verzoek hebben ontvangen. Ga naar het formulier om een bezwaarprocedure op te starten.

© Alle Rechten Voorbehouden 2023

KVK-nummer: 61730505

BTW-nummer: NL001595918B86

IBAN: NL38INGB0006615803

U kunt bij ons betalen met: